total : 136  page 1 /
행사일자

            일정(행사)제목

           행사기간

주최기관

    2018-07-01

    2018년 제2차 초단~2단 승단심사

     2018-07-01

          

    2018-06-23

    제13회 강원학생검도대회

     2018-06-24

          

    2018-03-24

    제24회 강원도지사기검도대회

     2018-03-25

          

    2018-03-18

    2018년 제1차 초단~4단 승단심사

     2018-03-18

          

    2018-03-17

    2018년도 강원도 상반기 강습회

     2018-03-17

          

    2017-11-18

    제12회 통일대기 검도대회

     2017-11-19

          

    2017-10-28

    제18회 회장기 전국 초등학교검도대회

     2017-10-29

          

    2017-10-21

    제98회 전국체육대회 검도경기

     2017-10-24

          

    2017-10-17

    제13회 경찰청장기 전국 일반검도대회

     2017-10-19

          

    2017-10-14

    017년 추계 중앙심사

     2017-10-15

          대한검도회

    2017-09-15

    제25회 강원도민 생활체육대회

     2017-09-17

          

    2017-09-02

    제22회 회장기 검도선수권대회

     2017-09-03

          

    2017-07-28

    제57회 전국 단별선수권 대회

     2017-07-29

          

    2017-07-25

    제20회 대구대 총창기

     2017-07-26

          

    2017-07-15

    제30회 사회인 검도대회

     2017-07-16

          

이전  다음1 2 3 4 5 6 7 8 9 10